VSTUPNÉ SYSTÉMY


Kontrola vstupov a evidencia dochádzky

SKV – systém kontroly vstupu ktorý Vám ponúkame zabezpečuje kontrolu pohybu osôb v úrade, vo firme, v hoteloch alebo penziónoch. Online systém spoľahlivo kontroluje a riadi prístup do jednotlivých priestorov a zároveň môže slúžit na pripojenie komponentov EZS a EPS. Vo verzii s aplikáciou merania a regulácie teploty v budove sa Vám investované finančné prostriedky vrátia v krátkej dobe. Systém je modulárny, jednoduchý na inštaláciu a prehľadný pre obsluhu. Slovenský hardvér a softvér sytému ERS ho predurčujú ako cenovo najdostupnejší na našom trhu. Systém kontroly dochádzky automatizuje činnosti potrebné pre kontrolu, riadenie a evidenciu dochádzky. Je možné a výhodné ak sa kombinuje so systémom kontroly vstupov.
Systém kontroly dochádzky automatizuje činnosti potrebné pre kontrolu, riadenie a evidenciu dochádzky. Je možné a výhodné ak sa kombinuje so systémom kontroly vstupov.

Poskytujeme:

  • konzultácie
  • projektovanie
  • dodávku
  • montáž
  • kontroly
  • servis